ללא כותרת, 2015

שמן, קרטון גלי וקרטון על קרטון, 23.5×36