ללא כותרת, 2014

שמן וקרטון גלי על קרטון, 26×34.5×2.5