ללא כותרת, 2012

גיר שמן, נייר וקרטון על נייר, 26.5×32