ללא כותרת, 2015
גיר שמן ומגזרת נייר על קרטון, 16×11.5
ללא כותרת, 2014
גיר שמן על נייר מוצמד לעץ, 12.5×17.5
מבנה, 2014
גיר שמן ומגזרת נייר על נייר, 24×23.5
ללא כותרת, 2014
גיר שמן ומגזרת נייר על נייר, 22.5×30
ללא כותרת, 2014
גיר שמן, מגזרת נייר וקרטון גלי על נייר, 30×34
ללא כותרת, 2014
גיר שמן על נייר, 23×30.5
צעדים 2, 2014
גיר שמן ועיפרון על נייר, 17×15
צעדים 1, 2014
גיר שמן על נייר, 23×30.5
ללא כותרת, 2014
גיר שמן ומגזרת נייר על קרטון, 24×35.5
ללא כותרת, 2014
שמן וקרטון גלי על קרטון, 26×34.5×2.5
ללא כותרת, 2014
גיר שמן ומגזרת נייר על נייר, 23×30.5
מחווה לאיקה: מבוך, 2014
גיר שמן ומגזרת נייר על נייר, 22.5×30.5
ללא כותרת, 2014
גיר שמן ומגזרת נייר על נייר, 24×32
ללא כותרת, 2014
גיר שמן ומגזרת נייר על נייר, 23×30.5
מחווה לאיקה: מבוך, 2014
גיר שמן ומגזרת נייר על נייר, 22.5×30.5
ללא כותרת, 2014
גיר שמן ומגזרת נייר על נייר, 24×32
וריאציות בירוק, 2012/2014
גיר שמן ומגזרת נייר על נייר, 19.5×23.5
ללא כותרת, 2012/2014
גיר שמן וקרטון גלי על קרטון, 23x13
ללא כותרת, 2012
גיר שמן ומגזרת נייר על קרטון, 17×23
ללא כותרת, 2012
גיר שמן, מגזרת נייר וקרטון על נייר, 21 24×31.5
אביב, 2012
גיר שמן ומגזרת נייר על נייר, 16.5×15
ללא כותרת, 2012
גיר שמן, מגזרת נייר וקרטון גלי על קרטון, 24×16
ללא כותרת, 2012
גיר שמן ומגזרת נייר על נייר, 27×24
ללא כותרת, 2012
גיר שמן, נייר וקרטון על נייר, 26.5×32
ללא כותרת, 2012
גיר שמן, מגזרת נייר על קרטון, 27.5×42
ללא כותרת, 2015
שמן, קרטון גלי וקרטון על קרטון, 23.5×36
ללא כותרת, 2015
שמן, קרטון גלי וקרטון על קרטון, 23.5×36
ללא כותרת, 2011
גיר שמן, קרטון ומגזרת נייר, 26×30
בין ערביים, 2011
גיר שמן וקרטון על קרטון, 23×32